Imprint

Carbolite Gero Limited
Parsons Lane, Hope
Hope Valley, S33 6RB
United Kingdom

Phone +44 (0) 1433 620011
Fax +44 (0) 1433 621198
E-mail: info@carbolite-gero.com

Managing Director: Dr. J. Pankratz, Paul McLoughlin
Registered in England & Wales. Company No 01371507
BS EN ISO 9001: 2000 Registered Company. VAT No GB100186860© Copyright 2006-2018 Carbolite Gero Limited

Prehlásenie k technickej realizácii: Obsah týchto stránok bol zostavený firmou Carbolite s najväčšou opatrnosťou. Internetové stránky Carbolite môžu obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Carbolite nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok a nezaručuje ani nepotvrdzuje tieto webové stránky alebo ich obsah ako jeho vlastné, keďže Carbolite nekontroluje informácie na týchto stránkach a nenesie zodpovednosť za obsah a informácie v nich obsiahnuté. Používanie týchto webových stránok je na vlastné riziko užívateľa.
Zdroje licencovaných obrázkov použitých na týchto stránkach:
www.istockphoto.com, www.fotolia.com

Táto stránka používa službu Google Analytics, webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc ("Google"). Služba Google Analytics využíva súbory cookie, ktoré sú textovými súbormi ukladanými do Vášho počítača a pomáhajú webu analyzovať, ako užívatelia stránku používajú. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky budú odovzdané a uložené na serveroch Google v Spojených štátoch.

V prípade, že je na týchto webových stránkach aktivovaná IP-anonymizácia, bude vaša IP adresa skrátená v oblasti členských štátov Európskej únie alebo iných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa najprv prevedená na server Google v USA a tam skrátená. IP-anonymizácia je na týchto stránkach aktívna.

Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tohto webu pre účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite na webových stránkach pre prevádzkovateľov internetových stránok a pre účely poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu.

IP adresa, ktorú váš prehliadač sprostredkováva v rámci služby Google Analytics, nebude spojená so žiadnymi inými údajmi držanými Google. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení vo Vašom prehliadači, vezmite ale na vedomie, že ak to urobíte, nebudete môcť používať všetky funkcie tohto webu. Môžete si tiež zvoliť sledovanie Google Analytics s účinnosťou do budúcnosti stiahnutím a inštaláciou Google Analytics Opt-out prehliadača Addon pre aktuálny webový prehliadač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl = en.