MFS - Pece s minimálnym voľným priestorom

Close all | none


MFS/1 ISO

Meter type Nitrogen
Maximálna teplota (°C) 210
Chamber dimensions 25* x 195 x 290 (* znížené na 22 mm pod termočlánkom)
External Dimensions H x W x D (mm) 185 x 490 x 450
Teplotná uniformita (°C) ±5.0 @ 210°C
Teplotná stabilita (°C) ±0.5
Objem (litre) 1.4
Maximálny výkon (W) 500

MFS/1 ASTM

Meter type Air
Maximálna teplota (°C) 210
Chamber dimensions 25* x 195 x 290 (* znížené na 22 mm pod termočlánkom)
External Dimensions H x W x D (mm) 185 x 490 x 450
Teplotná uniformita (°C) ±5.0 @ 210°C
Teplotná stabilita (°C) ±0.5
Objem (litre) 1.4
Maximálny výkon (W) 500

Vezmite prosím na vedomie:
- Uniformity is measured in an empty chamber after a stabilisation period

Technické zmeny a chyby sú vyhradené