MFS - Pece s minimálnym voľným priestorom

Technické zmeny a chyby sú vyhradené