Laboratory furnace, metal insulation (LHTM/W)

Technické zmeny a chyby sú vyhradené