Chamber furnace, ceramic fibre insulation - HTK KE

Technické zmeny a chyby sú vyhradené