Tube furnace up to 1350°C - FHA / FHC

Technické zmeny a chyby sú vyhradené