Split tube furnace up to 1300°C - FST/FZS

Technické zmeny a chyby sú vyhradené