CF - Kupelačné vysokoteplotné pece

Close all | noneCF 15B

Maximálna teplota (°C) 1200
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1200
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 125 x 215 x 270
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
1030 x 920 x 870 (bench-mounted)
+ 225 x 600 x 380 (separate control module)
Rozmery: Vonkajšie s otvorenými dverami V x Š x H (mm) 800 x 920 x 1130
Vkládka kalíškov č. 8 15
Vkládka kalíškov č. 6 24
Maximálny výkon (W) 9000
Typ termočlánku R

CF 24B

Maximálna teplota (°C) 1200
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1200
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 200 x 250 x 340
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
2055 x 925 x 985 (floor-standing)
Rozmery: Vonkajšie s otvorenými dverami V x Š x H (mm) 1918 x 925 x 1155
Vkládka kalíškov č. 8 24
Vkládka kalíškov č. 6 32
Maximálny výkon (W) 13000
Typ termočlánku R

CF 60B

Maximálna teplota (°C) 1200
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1200
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 250 x 400 x 600
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
2260 x 1190 x 1240 (floor-standing)
Rozmery: Vonkajšie s otvorenými dverami V x Š x H (mm) 2000 x 1190 x 1580
Vkládka kalíškov č. 8 60
Vkládka kalíškov č. 6 90
Maximálny výkon (W) 31000
Typ termočlánku R

Technické zmeny a chyby sú vyhradené