MTT - Karbon14-Tritiové vysokoteplotné pece

stiahnuť brožúru Produktový list PDF
Close

Jazyk:

MTT 12/38/850

Tento prístroj využíva spaľovaciu techniku ​​za pomoci katalyzátora, čím sa získa čistý a presný prístup k získavaniu karbónu-14 a organicky viazaného trícia alebo "fixného trícia", napr. trícia obsiahnutého v betóne, oceli a grafitu, rovnako ako vo "voľnej vode".

Katalizítor sa využíva na zabezpečenie dokonalého spaľovania všetkých produktov tepelného rozkladu. Tie sú zachytávané počas kvapalinovej scilintačnej skúšky. Táto technika umožňuje dokonalejšie spaľovanie než k akému dochádza pri technike "mokrej oxidácie" a vyhýba sa farebnej kontaminácii scilintačních médií rastlinnými vzorkami.

Počítačové riadenie umožňuje súbežné použitie viacerých samostatných jednotiek aj v miestach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Štandardná výbava

 • 2-zónová trubková pec nakonfigurovaná pre zachytenie organicky spaľovaného uhlíka 14 a trícia
 • Veľká kapacita až 20 ml ponúka presnejšie stanovenia
 • Pôvodne vyvinuté v spolupráci s AEA Technology
 • Zostavy dvoch pracovných trubiek z kremenného skla
 • 6 spaľovacích kelímkov
 • Tri sady sklenených plynových perlátorov (12 celkom)
 • Všetky prípojky, vr. nádoby na odpad aerosolu filtrovaného molekulovým sitom
 • Unikátne potrubie pre optimalizáciu katalyzátora
 • 6 medených drôtových katalyzátorov
 • 3508P1 20 segmentový programovateľný teplotný regulátor pre špecifické spaľovacie protokoly vzoriek
 • Obe vyhrievané zóny sú chránené proti prehriatiu
 • RS485 rozhrania a ovládanie
 • Eurotherm umožňuje ukladanie a vyvolanie špecifických vzorových protokolov
 • Neobsahuje plastové alebo gumové komponenty, do ktorých by mohlo vnikať trícium
 • Kompletný procesný návod na obsluhu

Možnosti (uveďte pri objednávke)

 • Doplnkové sady perlátorov (sady so 4 časťami)
 • Doplnkový sady spaľovacích kelímkov (sady so 6 časťami)
 • Dodatočné pracovné trubky
 • Dodatočný medený katalyzátor (sady s 3 časťami)

Technické zmeny a chyby sú vyhradené