VMF - Vysokoteplotné pece pre stanovenie prchavej horľaviny

Technické zmeny a chyby sú vyhradené