CAF 16/38 (manual) - Vysokoteplotné testovacie pece pre tavenie uhoľného popolčeka

CAF-16/38

Maximálna teplota (°C) 1600
Maximálny počet vzoriek za chod 1
Maximálna odporúčaná rýchlosť ohrevu (°C/min) 8
Rozmery: Vnútorný priemer fixnej trubky (mm) 38
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
700 x 505 x 650
Maximálny výkon (W) 4800
Typ termočlánku Pt a Pt/13%Rh
Napájanie 220 - 240 V single phase + N
Atmosphere H2 reducing gas

Technické zmeny a chyby sú vyhradené