CAF 16/38 (manual) - Vysokoteplotné testovacie pece pre tavenie uhoľného popolčeka

Produktový list PDF
Close

Jazyk:

CAF 16/38

Pec CAF 16/38 bola vyvinutá pre testovanie tavnosti uhoľného popolčeka v súlade s ASTM 1857-1804 a STN ISO 540:2008.

CAF 16/38 vyžaduje ručnú detekciu a záznam prechodových bodov. Okrem tejto pece je k dispozícii aj pec CAF DIGITAL s automatickým snímaním a archiváciou digitálneho obrazu so softvérom kompatibilným s Windows.

Štandardná výbava

  • To determine coal ash fusibility
  • Suitable for testing to BS ISO 540:2008
  • A single sample may be tested
  • Testovanie je možné vykonávať až do teploty 1600°C
  • User defined temperature ramp
  • Utesnené pracovné trubky pre použitie s mechanizmom Fail Safe plynovej kontroly pre použitie s toxickými a horľavých plynovými zmesami
  • Posuvný a rotačný mechanizmus dverí umožňuje bezproblémové a ničím neobmedzené nakladanie vzorky
  • Dodáva sa s držiakom na vzorky, montážnymi dlaždicami a s nakladacími nástrojmi
  • Naprogramovaný nábeh na počiatočnú skúšobnú teplotu
  • Reducing gas 50% (v/v) H2 + 50% (v/v) CO2, Oxidising gas CO2, Purge gas CO2

Technické zmeny a chyby sú vyhradené