AX - Laboratórne stolové pece

Close all | noneAX30

Maximálna teplota (°C) 250
Minimální teplota (°C) Okolitá teplota +30
Teplotná uniformita (°C) ±5.0 @ 250°C
Doba ohrevu (min) 23
Doba obnovenia (min) 3
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 295 x 300 x 320
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
440 x 590 x 465
Police namontované / akceptované 2 / 4
Nosnosť políc - jedna / celkom (kg) 10 / 20
Objem (litre) 28
Výmena vzduchu / hod 65
Maximálny výkon (W) 1000
Pracovný výkon (W) 342
Váha (kg) 24

AX60

Maximálna teplota (°C) 250
Minimální teplota (°C) Okolitá teplota +30
Teplotná uniformita (°C) ±5.0 @ 250°C
Doba ohrevu (min) 25
Doba obnovenia (min) 3
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 395 x 400 x 420
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
540 x 690 x 565
Police namontované / akceptované 2 / 6
Nosnosť políc - jedna / celkom (kg) 10 / 30
Objem (litre) 66
Výmena vzduchu / hod 28
Maximálny výkon (W) 1500
Pracovný výkon (W) 465
Váha (kg) 37

AX120

Maximálna teplota (°C) 250
Minimální teplota (°C) Okolitá teplota +30
Teplotná uniformita (°C) ±5.0 @ 250
Doba ohrevu (min) 26
Doba obnovenia (min) 3
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 495 x 500 x 520
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
640 x 790 x 665
Police namontované / akceptované 2 / 8
Nosnosť políc - jedna / celkom (kg) 10 / 40
Objem (litre) 128
Výmena vzduchu / hod 14
Maximálny výkon (W) 2000
Pracovný výkon (W) 622
Váha (kg) 55

Vezmite prosím na vedomie:
- hodnota uniformity sa musí merať v prázdnej komore s uzavretými ventilačnými otvormi po stabilizačnom období
- zaťaženie políc vychádza z rovnomerného rozloženia hmotnosti
- Maximálny výkon a časy zahriatia založené na 240V napájaní
- Jednotný objem je menší než celkový objem komory
- Minimálna prevádzková teplota okolitého prostredia je +30°C

Technické zmeny a chyby sú vyhradené