TLD - Pece s rýchlym chladením

stiahnuť brožúru Produktový list PDF
Close

Jazyk:

TLD/3 with over-temperature option

Tieto pece sú často používané pre žíhanie termo-luminiscenčných dozimetrov (TLD), ktoré boli použité na meranie ožiarenia ionizujúcim žiarením.

TLD sú navrhnuté tak, aby temperovaly do teploty 400°C a aby sa pomocou vzduchového chladiča rýchlo ochladzovali na teplotu okolia. Táto rýchla schopnosť ohrevu a chladenia je vhodná aj pre ďalšie použitie akým je kalenie v malom rozsahu alebo žíhanie.

Štandardná výbava

  • Maximálna prevádzková teplota 400°C
  • 3508P1 Programovateľný regulátor s automatickou aktiváciou chladiaceho ventilátora
  • Horizontálna cirkulácia vzduchu poháňaná zadným ventilátorom
  • Skvelý výkon a spoľahlivosť
  • Vložka z nerezovej ocele
  • Nerezová mriežková polica

Možnosti (uveďte pri objednávke)

  • Samostatná ochrana proti prehriatiu s digitálnym nastavením hodnoty a displejom
  • Digitálny časovač
  • Dostupná je široká rada digitálnych regulátorov, multi segmentových programátorov a ústrední. Tieto pece môžu byť vybavené komunikačným rozhraním RS232, RS485 alebo Ethernetom

Technické zmeny a chyby sú vyhradené