HT - Vysokoteplotné priemyselné pece

Technické zmeny a chyby sú vyhradené