GP - Univerzálne pece

Technické zmeny a chyby sú vyhradené