HTMA - Pece s riadenou atmosférou

Close all | none


HTMA 4/28

Maximálna teplota (°C) 400
Objem (litre) 28

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 50
Doba obnovenia (min) 10
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 305 x 305 x 305
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
880 x 675 x 885
Police namontované / akceptované 2 / 2
Nosnosť políc - jedna / celkom (kg) 10 / 20
Maximálny výkon (W) 1000
Váha (kg) 73

HTMA 4/95

Maximálna teplota (°C) 400
Objem (litre) 95

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 75
Doba obnovenia (min) 16
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 455 x 455 x 455
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
1010 x 880 x 1120
Police namontované / akceptované 3 / 4
Nosnosť políc - jedna / celkom (kg) 15 / 30
Maximálny výkon (W) 3000
Váha (kg) 99

HTMA 4/220

Maximálna teplota (°C) 400
Objem (litre) 220

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 120
Doba obnovenia (min) 20
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 610 x 610 x 610
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
1160 x 1030 x 1280
Police namontované / akceptované 3 / 4
Nosnosť políc - jedna / celkom (kg) 25 / 30
Maximálny výkon (W) 3000
Váha (kg) 179

HTMA 5/28

Maximálna teplota (°C) 500
Objem (litre) 28

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 50
Doba obnovenia (min) 10
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 305 x 305 x 305
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
880 x 675 x 885
Police namontované / akceptované 2 / 2
Nosnosť políc - jedna / celkom (kg) 10 / 20
Maximálny výkon (W) 2000
Váha (kg) 73

HTMA 5/95

Maximálna teplota (°C) 500
Objem (litre) 95

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 75
Doba obnovenia (min) 16
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 455 x 455 x 455
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
1010 x 880 x 1120
Police namontované / akceptované 3 / 4
Nosnosť políc - jedna / celkom (kg) 15 / 30
Maximálny výkon (W) 3000
Váha (kg) 99

HTMA 5/220

Maximálna teplota (°C) 500
Objem (litre) 220

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 120
Doba obnovenia (min) 20
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 610 x 610 x 610
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
1160 x 1030 x 1280
Police namontované / akceptované 3 / 4
Nosnosť políc - jedna / celkom (kg) 25 / 50
Maximálny výkon (W) 4500
Váha (kg) 179

HTMA 6/28

Maximálna teplota (°C) 600
Objem (litre) 28

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 50*
Doba obnovenia (min) 10*
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 305 x 305 x 305
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
880 x 675 x 885
Police namontované / akceptované 2 / 2
Nosnosť políc - jedna / celkom (kg) 10 / 20
Maximálny výkon (W) 2000
Váha (kg) 73

HTMA 6/95

Maximálna teplota (°C) 600
Objem (litre) 95

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 75*
Doba obnovenia (min) 16*
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 455 x 455 x 455
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
1010 x 880 x 1120
Police namontované / akceptované 3 / 4
Shelf loading (each) / total (kg) 15 / 30
Maximálny výkon (W) 4500
Váha (kg) 99

HTMA 6/220

Maximálna teplota (°C) 600
Objem (litre) 220

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 120*
Doba obnovenia (min) 20*
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 610 x 610 x 610
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
1160 x 1030 x 1280
Police namontované / akceptované 3 / 4
Nosnosť políc - jedna / celkom (kg) 25 / 50
Maximálny výkon (W) 6000
Váha (kg) 179

HTMA 7/95

Maximálna teplota (°C) 700
Objem (litre) 95

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 105*
Doba obnovenia (min) 20*
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 450 x 450 x 450
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
2140 x 1780 x 1430 (including stand)
Police namontované / akceptované 3 / 3
Nosnosť políc - jedna / celkom (kg) 15 / 30
Maximálny výkon (W) 12000
Váha (kg) 740

Vezmite prosím na vedomie:
- hodnota uniformity sa musí merať v prázdnej komore s uzavretými ventilačnými otvormi po stabilizačnom období
- * Menovité hodnoty založené na reprezentatívnej vzorke výrobkov
- Minimálna prevádzková teplota je približne teplota okolitého prostredia +60°C
- Maximálny výkon a časy zahriatia založené na 240V napájaní

Technické zmeny a chyby sú vyhradené