3508 Programovateľné regulátory

Close all | none3508 P1 Programmable Controller

Riadiaca technológia PID programmable controller able to store and recall 1 program
Základné funkcie Jeden program s až 20 segmentami, z ktorých každý môže byť rampa, krok alebo oneskorenie
Doplnkové funkcie Plánovanie zosilnenia (zodpovedajúce PID nastaveniu)
Ovládánie 4 ovládacie tlačítka
Alarmy Odchýlka od vysoký-nízky, prerušenie práce senzoru, porucha alebo zlyhanie elementu
Komunikačné rozhrania Voliteľné RS232 alebo RS485
Rozmery V x Š (mm) 92 x 45 (1/8 DIN)
Konfigurácia Vestavný panel

3508 P10 Programmable Controller

Riadiaca technológia PID programmable controller able to store and recall up to 10 programs
Základné funkcie 10 programs with up to 50 segments per program each of which may be a ramp, step or dwell
Doplnkové funkcie Plánovanie zosilnenia (zodpovedajúce PID nastaveniu)
Ovládánie 4 ovládacie tlačítka
Alarmy Odchýlka od vysoký-nízky, prerušenie práce senzoru, porucha alebo zlyhanie elementu
Komunikačné rozhrania Voliteľné RS232 alebo RS485
Rozmery V x Š (mm) 92 x 45 (1/8 DIN)
Konfigurácia Vestavný panel

3508 P25 Programmable Controller

Riadiaca technológia PID programmable controller able to store and recall up to 25 programs
Základné funkcie 25 programs with a total of 500 segments and a maximum of 50 segments per program each of which may be a ramp, step or dwell
Doplnkové funkcie Plánovanie zosilnenia (zodpovedajúce PID nastaveniu)
Ovládánie 4 ovládacie tlačítka
Alarmy Odchýlka od vysoký-nízky, prerušenie práce senzoru, porucha alebo zlyhanie elementu
Komunikačné rozhrania Voliteľné RS232 alebo RS485
Rozmery V x Š (mm) 92 x 45 (1/8 DIN)
Konfigurácia Vestavný panel

Technické zmeny a chyby sú vyhradené