RWF - Rýchloohrievacie komorové vysokoteplotné pece

Close all | none


RWF 11/5

Maximálna teplota (°C) 1100
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1000
Objem (litre) 5

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 10
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 130 x 160 x 250
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
585 x 375 x 325
Rozmery: Vonkajšie s otvorenými dverami V x Š x H (mm) 800 x 375 x 325
Maximálny výkon (W) 2750
Pracovný výkon (W) 680
Typ termočlánku K
Váha (kg) 28

RWF 11/13

Maximálna teplota (°C) 1100
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1000
Objem (litre) 13

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 11
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 195 x 210 x 325
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
655 x 435 x 610
Rozmery: Vonkajšie s otvorenými dverami V x Š x H (mm) 905 x 435 x 610
Maximálny výkon (W) 5000
Pracovný výkon (W) 1200
Typ termočlánku K
Váha (kg) 45

RWF 11/23

Maximálna teplota (°C) 1100
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1000
Objem (litre) 23

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 13
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 220 x 260 x 400
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
705 x 505 x 675
Rozmery: Vonkajšie s otvorenými dverami V x Š x H (mm) 990 x 505 x 675
Maximálny výkon (W) 9100
Pracovný výkon (W) 1800
Typ termočlánku K
Váha (kg) 65

RWF 12/5

Maximálna teplota (°C) 1200
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1100
Objem (litre) 5

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 12
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 130 x 160 x 250
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
585 x 375 x 485
Rozmery: Vonkajšie s otvorenými dverami V x Š x H (mm) 800 x 375 x 485
Maximálny výkon (W) 2750
Pracovný výkon (W) 820
Typ termočlánku R
Váha (kg) 28

RWF 12/13

Maximálna teplota (°C) 1200
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1100
Objem (litre) 13

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 13
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 195 x 210 x 325
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
655 x 435 x 610
Rozmery: Vonkajšie s otvorenými dverami V x Š x H (mm) 905 x 435 x 610
Maximálny výkon (W) 5000
Pracovný výkon (W) 1450
Typ termočlánku R
Váha (kg) 45

RWF 12/23

Maximálna teplota (°C) 1200
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1100
Objem (litre) 23

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 15
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 220 x 260 x 400
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
705 x 505 x 675
Rozmery: Vonkajšie s otvorenými dverami V x Š x H (mm) 990 x 505 x 675
Maximálny výkon (W) 9100
Pracovný výkon (W) 2100
Typ termočlánku R
Váha (kg) 65

Vezmite prosím na vedomie:
- Rýchlosť zahriatia sa meria do teploty 100°C pod max., za použitia prázdnej komory
- Pracovný výkon je meraný pri stálej prevádzkovej teplote
- Maximálny výkon a časy zahriatia založené na 240V napájaní
- Jednotný objem je menší než celkový objem komory

Technické zmeny a chyby sú vyhradené