ELF - Laboratórne komorové vysokoteplotné pece

Close all | noneELF 11/6

Maximálna teplota (°C) 1100
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1000
Objem (litre) 6

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 28
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 165 x 180 x 210
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
580 x 410 x 420
Teplotná uniformita ± 5°C, v rámci V x Š x H (mm) 125 x 140 x 140
Maximálny výkon (W) 2000
Pracovný výkon (W) 900
Typ termočlánku K
Váha (kg) 24

ELF 11/14

Maximálna teplota (°C) 1100
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1000
Objem (litre) 14

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 43
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 210 x 220 x 310
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
630 x 450 x 520
Teplotná uniformita ± 5°C, v rámci V x Š x H (mm) 170 x 180 x 205
Maximálny výkon (W) 2600
Pracovný výkon (W) 1300
Typ termočlánku K
Váha (kg) 31

ELF 11/23

Maximálna teplota (°C) 1100
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1000
Objem (litre) 23

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 26
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 235 x 255 x 400
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
715 x 505 x 690
Teplotná uniformita ± 5°C, v rámci V x Š x H (mm) 195 x 215 x 305
Maximálny výkon (W) 5000
Pracovný výkon (W) 1550
Typ termočlánku K
Váha (kg) 52

Vezmite prosím na vedomie:
- Rýchlosť zahriatia sa meria do teploty 100°C pod max., za použitia prázdnej komory
- Pracovný výkon je meraný pri stálej prevádzkovej teplote
- Vonkajšie rozmery so zatvorenými dverami a vrátane komína
- Jednotný objem je menší než celkový objem komory

Technické zmeny a chyby sú vyhradené