BLF - Vysokoteplotné pece spodkom plnené

Close all | noneBLF 16/3

Maximálna teplota (°C) 1600
Konfigurácia Stolová
Objem (litre) 3

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 80
Dimensions: Internal H x Diameter (mm) 190 x 150
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
1025 x 750 x 530
Maximálny výkon (W) 6000
Typ termočlánku R
Váha (kg) 155

BLF 17/3

Maximálna teplota (°C) 1700
Konfigurácia Stolová
Objem (litre) 3

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 80
Dimensions: Internal H x Diameter (mm) 190 x 150
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
975 x 750 x 530
Maximálny výkon (W) 4125
Typ termočlánku B
Váha (kg) 155

BLF 17/8

Maximálna teplota (°C) 1700
Konfigurácia Podlahová
Objem (litre) 8

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 80
Dimensions: Internal H x Diameter (mm) 250 x 200
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
1950 x 1360 x 800
Maximálny výkon (W) 8130
Typ termočlánku B
Váha (kg) 424

BLF 17/21

Maximálna teplota (°C) 1700
Konfigurácia Podlahová
Objem (litre) 21

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 180
Dimensions: Internal H x Diameter (mm) 300 x 300
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
1850 x 1250 x 900
Maximálny výkon (W) 12000
Typ termočlánku Pt20%Rh/Pt40%Rh
Váha (kg) 600

BLF 18/3

Maximálna teplota (°C) 1800
Konfigurácia Stolová
Objem (litre) 3

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 112
Dimensions: Internal H x Diameter (mm) 190 x 150
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
975 x 750 x 530
Maximálny výkon (W) 4775
Typ termočlánku 2
Váha (kg) 155

BLF 18/8

Maximálna teplota (°C) 1800
Konfigurácia Podlahová
Objem (litre) 8

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 110
Dimensions: Internal H x Diameter (mm) 250 x 200
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
1950 x 1360 x 800
Maximálny výkon (W) 7010
Typ termočlánku Pt20%Rh/Pt40%Rh
Váha (kg) 424

BLF 18/21

Maximálna teplota (°C) 1800
Konfigurácia Podlahová
Objem (litre) 21

[viac informácií] [menej informácií]

Doba ohrevu (min) 220
Dimensions: Internal H x Diameter (mm) 300 x 300
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
1850 x 1250 x 900
Maximálny výkon (W) 12000
Typ termočlánku Pt20%Rh/Pt40%Rh
Váha (kg) 600

Vezmite prosím na vedomie:
- Maximálna nepretržitá prevádzková teplota je 100°C pod maximálnou teplotou
- Rýchlosť zahriatia sa meria do 100°C pod maximom, za použitia výmurovky komory pece
- For 1700 °C and 1800 °C models, a chemical reaction between the heating elements and zirconia may discolour the zirconia. Processing advice or alternative elements are available; please enquire.

Technické zmeny a chyby sú vyhradené