GSM - Špecializované spaľovacie a žíhacie vysokoteplotné pece

stiahnuť brožúru Produktový list PDF
Close

Jazyk:

GSM 11/8

Niektoré metódy analýzy môžu byť ovplyvnené prachom oxidu hlinitého alebo kremičitého (Al203 a SiO2) - materiály bežne používané pri konštrukcii komôr pecí. Aby sme tomu zabránili, komora GSM pece je vyrobená z taveného kremičitého materiálu.

Táto konštrukcia tiež umožňuje vynikajúce zadržanie agresívnych a korozívnych pár, ako sú kyselina sírová, dusičná a chlorovodíková v dostatočnej vzdialenosti od vykurovacích telies.

Navyše, ak je zadaný voliteľný prívod plynu, uzavretá konštrukcia minimalizuje únik plynov z komory.

Štandardná výbava

  • Maximálna prevádzková teplota 1100°C
  • Pec s kremennou tavnou komorou, ideálna pre analýzu, kde by Al2O3 alebo SiO2 mohol kontaminovať výsledky testov
  • Komorové obklady ponúkajú vynikajúcu ochranu pred korozívnymi a agresívnymi výparmi, akými sú H2SO4, HNO3, HCL
  • Zástrčka dverí je vyrobená z tvarovaného keramického vlákna
  • 4 sided heating (2 sides, roof, hearth)

Možnosti (uveďte pri objednávke)

  • Prívod plynu pre prácu v modifikovanej atmosfére (kremenná vložka poskytuje kvalitnú ochranu)
  • Zásobníky a stojany
  • Dostupná je široká rada digitálnych regulátorov, multi segmentových programátorov a ústrední. Tieto pece môžu byť vybavené komunikačným rozhraním RS232, RS485 alebo Ethernetom

Technické zmeny a chyby sú vyhradené