High temperature chamber furnace up to 1800°C - HTF

Technické zmeny a chyby sú vyhradené