Žíhanie

Definícia žíhania:

Jedná sa o proces riadeného ohrevu a chladenia materiálu s cieľom zmeny mikroštruktúry tak, aby došlo k odstráneniu namáhania, alebo k zmene vlastností ako je tvrdosť, pevnosť alebo tvárnosť. 
Medzi najčastejšie aplikácie tohto procesu patrí práca s kovmi, s účelom odstrániť namáhanie vyvolané tvárnením za studena. Rada Carbolite pecí je pre tento účel vhodná. Pre aplikácie so sklom sa používajú pece známe ako chladiace pece. Carbolite môže poskytnúť pece pre túto aplikáciu, ale bežnejšie sa používajú plynové chladiace pece a tie nie sú k dispozícii od Carbolite.