Sušenie

Definícia sušenia:

Odstránenie vody alebo rozpúšťadla na konci procesu môže byť vykonané za použitia pece. Niektoré aplikácie, ako je sušenie uhlia, môžu byť dôkladne definované v rámci štandardných testovacích metód, ako napríklad ASTM D2691 – 01, ASTM D2961 – 01a ASTM D2961 – 02, ASTM D2961 – 95a ASTM 3302 / D3302M-10, STM D2013 / D2013M 12, BS 1016-102:2000, BS 1016-1:1973 BS ISO 13909-1:2001 , BS ISO 13909-2:2001

Najčastejšie je cieľom zabezpečiť, že dôjde iba k strate fázy sušenia a k žiadnemu ďalšiemu tepelnému rozkladu vzorky nedôjde.

Vždy je potrebné venovať pozornosť tomu, aby ani rozpúšťadlá usušené zo vzorky, ani žiadne práškové zložky vzorky neboli schopné tvoriť výbušné zmesi vo vnútri pece alebo v odsávaných výparoch.

Gravitačné konvekčné komory môžu byť výhodné pre zníženie pravdepodobnosti, že dôjde k narušeniu vzoriek. Alternatívne, prúdenie pomocou ventilátora môže byť výhodné z dôvodu zlepšenia uniformity a rýchlejšej činnosti sušenia.