Spekanie

Defínícia spekania:

Spekanie je proces umožňujúci atómovú difúziu zahriatím. Pridanie tepelnej energie do materiálu vedie k migrácii atómových a / alebo iónových zložiek materiálu. Po ochladení zrekonštruovanej kryštalickej mriežky a kde prítomná zmenená distribúcia heterogénnych iontových zložiek v tejto mriežkovej štruktúre často vedie k zmenám, sú fyzikálne vlastnosti materiálu, z tých prítomných vo svojom "zelenom" alebo predbežne sintrovanom stave.

Typickým príkladom je preskupenie oxidu zirkoničitého prostredníctvom dvoch fázových zmien z ​​monoklinickej kryštalickej štruktúry, ktorá má stálu okolitú teplotu, do tetragonálnej mriežkovej štruktúry pri asi 1000°C a následne do kubickej mriežkovej štruktúry pri zhruba 2370°C.

Často sa jedná o prerozdeľovanie prímesí alebo menších zložiek heterogénnej zmesi, ktoré vyvolávajú ďalekosiahle zmeny v tepelných, mechanických alebo elektrických vlastnostiach spekaného materiálu.