Spaľovanie

Definícia spaľovania:

Jedná sa o proces odstránenia všetkých organických materiálov zo vzorky zahrievaním vo vzduchu. Pomerné množstvo zvyškového popola môže byť cieľom testu, alebo môže byť prechodným krokom pri príprave vzorky na iné účely, ako je charakterizácia anorganických zložiek pomocou XRF (X-ray fluorescencie), alebo hmotnostná spektroskopia alebo pre testy ako je taviteľnosť popola.

Spaľovacie testy môžu byť tiež definované v rámci štandardných testovacích metód, typické príklady sú ISO 1171:2010, ASTM D3174-04 (2010), pre ktoré modely v rámci AAF 1100 série sú kompatibilné.

Spaľovacie a žíhacie komorové vysokoteplotné pece