Kalcinácia

Definícia kalcinácie:

Jedná sa o vysokoteplotný proces, v ktorom sa jeden tuhý materiál odlúči na výrobu plynu, zatiaľ čo druhý vytvorí tuhú látku. K tomu zvyčajne dochádza pri teplote, ktorá je nižšia ako bod topenia oboch materiálov.

Jednou z najčastejších aplikácií je krok pri výrobe portlandského cementu, v ktorom je uhličitan vápenatý (vápenec) kalcinovaný pri teplote približne 850°C pre výrobu oxidu vápenatého (pálené vápno) a oxidu uhličitého.