Výskum / Univerzita

Carbolite Gero ponúka zdokonalené pece, ktoré obstoja aj proti zvyšujúcim sa nárokom na kvalitu na vysokých školách a vo výskumných ústavoch. Presná regulácia teploty v kombinácii s bezpečným záznamom dát je často nevyhnutnou podmienkou výskumnej práce na akademickej pôde, v priemysle i na farmaceutických trhoch. Carbolite zabezpečuje kompletný sortiment pecí. Komorové a trubkové pece sú k dispozícii s bezpečnostným záznamom dát s diaľkovým pripojením cez Ethernet alebo cez iné štandardné komunikačné rozhranie.


Pece

Komorové pece

Trubicové pece

Vákuové pece

Application Specific Furnaces