Keramika / Sklo

Technická keramika pokrýva širokú škálu pokrokových keramických materiálov vyvinutých pre ich vynikajúce mechanické, elektrické a tepelné vlastnosti. Sú často veľmi odolné voči taveniu, ohýbaniu, rozťahovaniu, korózii a opotrebeniu. Použitie pokrokovej keramiky na trhoch leteckého, automobilového, obranného a energetického priemyslu sa stáva čoraz rozšírenejšie. Carbolite pece sú široko používané ako v oblasti výskumu tak výroby pre odstraňovanie spojiva a spekanie technickej keramiky. Pre proces odstraňovania spojiva (zelených častí) sú potrebné komorové pece s nižšou maximálnou teplotou s vynikajúcim rozložením teploty. Hnedé časti sú následne spekané pri teplote až 1800°C vo vysokoteplotnej peci.


Komorové pece

Trubicové pece

Vákuové pece

Application Specific Furnaces