Materiálový výskum

Výsledky výskumu a technologickej inovácie ovplyvňujú radu aspektov nášho každodenného života.
Nanotechnológia je jednou z najvyšších kategórií tohto odvetvia vo výskume uhlíkových nanotrubiek a ďalších nanoštruktúr na báze uhlíka, ako je grafén. Vynikajúce možnosti regulácie teploty, ktoré poskytujú pece Carbolite Gero, z nich robia ideálnu voľbu pre použitie v tejto aplikačnej oblasti.
Presné tepelné spracovanie Carbolite Gero pecí je obrovskou výhodou aj v iných oblastiach použitia: napríklad v oblastiach výskumu a produkcie keramických materiálov, akým je syntetická kostná náhrada z hydroxyapatitu alebo počas chemickej depozície z plynnej fázy (CVD).


Pece

Komorové pece

Trubicové pece

Vákuové pece

Application Specific Furnaces