Chémia / Plasty

Carbolite Gero vysokoteplotné pece a pece sú často používané na to, aby poskytli zdroj tepla potrebného na začatie chemickej reakcie, aby pomohli urýchliť jej dokončenie alebo aby vyvolali fázové zmeny, napríklad pri spekaní kovov a keramiky.
AAF špecializované spaľovacie vysokoteplotné pece sú často používané pre žíhanie vzoriek ako predzvesť elementárnej analýzy.
Carbolite taktiež ponúka produkty pre špecifické aplikácie, ako napríklad MTT vysokoteplotná pec pre test uhlíka-14 a trícia a pec TLD pre spekanie termoluminiscenčných dozimetrov.


Pece

Komorové pece

Trubicové pece

Application Specific Furnaces