PTC - Pece pre kalibráciu termočlánkov

Close

Jazyk:

Pec pre kalibráciu termočlánkov PTC je konštruovaná tak, aby mohla poskytnúť vysoko stabilný, prenosný tepelný zdroj pre kalibráciu termočlánkov porovnávacou metódou.

Štandardná výbava

 • 1200°C maximum operating temperature
 • High stability heat source with temperature range 400 to 1150°C
 • Pracuje s termočlánkami s priemerom až 7.5mm
 • Vložený termočlánok je vložený a porovnávaný s teplotou nastavenou na displeji PTC 12/20
 • PID temperature control & separate temperature display to 1.0°C resolution
 • Špeciálna konštrukcia pracovnej trubky umožňuje oveľa väčšiu teplotnú uniformitu, než je bežné u pecí podobnej veľkosti
 • The metallic work tube is earthed for operator safety when testing metal sheathed mineral insulated mineral thermocouples
 • Rapid heat up and stabilisation makes it ideal for use in the laboratory or on site
 • Prenosná a sebestačná

Možnosti (uveďte pri objednávke)

 • Factory calibration certificate stating the error between the workspace temperature & the displayed value at 700°C, 900°C, & 1100°C
 • K dispozícii máme kalibračný certifikát UKAS pre zákazníkom definované hodnoty
 • K dispozícii je tiež UKAS certifikát pre sledovateľnosť termočlánku

Monžnosti regulácie

Technické zmeny a chyby sú vyhradené