SCF - Taviace vysokoteplotné pece

Close all | none

SCF 1

Maximálna teplota (°C) 1400
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1350
Kapacita nakládky --

[viac informácií] [menej informácií]

Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
850 x 905 x 905
Rozmery: Komora V x Š x H (mm) 440 x 285 x 285
Rozmery: Riadiaci modul V x Š x H (mm) 630 x 600 x 490
Typ termočlánku R
Maximálny výkon (W) 15000

SCF 4

Maximálna teplota (°C) 1400
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1350
Kapacita nakládky 4 crucibles 120 x 180 (OD x H mm)

[viac informácií] [menej informácií]

Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
990 x 1230 x 1040
Rozmery: Komora V x Š x H (mm) 200 x 245 x 500
Rozmery: Riadiaci modul V x Š x H (mm) 630 x 600 x 490
Typ termočlánku R
Maximálny výkon (W) 15000

SCF 8

Maximálna teplota (°C) 1400
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1350
Kapacita nakládky 8 crucibles 120 x 180 (OD x H mm)

[viac informácií] [menej informácií]

Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
1025 x 1350 x 1300
Rozmery: Komora V x Š x H (mm) 200 x 245 x 760
Rozmery: Riadiaci modul V x Š x H (mm) 630 x 600 x 490
Typ termočlánku R
Maximálny výkon (W) 24000

SCF 24

Maximálna teplota (°C) 1400
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1350
Kapacita nakládky 24 crucibles 79 x 97 (OD x H mm)

[viac informácií] [menej informácií]

Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
990 x 1230 x 1040
Rozmery: Komora V x Š x H (mm) 200 x 245 x 500
Rozmery: Riadiaci modul V x Š x H (mm) 630 x 600 x 490
Typ termočlánku R
Maximálny výkon (W) 15000

SCF 48

Maximálna teplota (°C) 1400
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1350
Kapacita nakládky 48 crucibles 79 x 97 (OD x H mm)

[viac informácií] [menej informácií]

Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
1025 x 1350 x 1300
Rozmery: Komora V x Š x H (mm) 200 x 245 x 500
Rozmery: Riadiaci modul V x Š x H (mm) 630 x 600 x 490
Typ termočlánku R
Maximálny výkon (W) 24000

Technické zmeny a chyby sú vyhradené