CF - Kupelačné vysokoteplotné pece

Close all | noneCF 15

Maximálna teplota (°C) 1200
Charge capacity of no. 8 cupels 15
Charge capacity of no. 6 cupels 24

[viac informácií] [menej informácií]

Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1200
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 125 x 215 x 270
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
1050 x 950 x 1070 (bench-mounted)
+ 225 x 600 x 380 (separate control module)
Maximálny výkon (W) 9000
Typ termočlánku R

CF 24

Maximálna teplota (°C) 1200
Charge capacity of no. 8 cupels 24
Charge capacity of no. 6 cupels 32

[viac informácií] [menej informácií]

Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1200
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 200 x 250 x 340
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
1050 x 1100 x 1200 (floor-standing)
Maximálny výkon (W) 13000
Typ termočlánku R

CF 60

Maximálna teplota (°C) 1200
Charge capacity of no. 8 cupels 60
Charge capacity of no. 6 cupels 90

[viac informácií] [menej informácií]

Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) 1200
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) 250 x 400 x 600
Rozmery: vonkajšie
V x Š x H (mm)
2230 x 1120 x 1435 (floor-standing)
Maximálny výkon (W) 31000
Typ termočlánku R

Technické zmeny a chyby sú vyhradené