VMF - Vysokoteplotné pece pre stanovenie prchavej horľaviny

Close

Jazyk:

VMF je špeciálne vyvinutá pre stanovenie prchavých zložiek v uhlí.

Štandardná výbava

 • VMF / ASTM pre testovanie podľa ASTM D3175-11
 • VMF / ASTM complete with crucible, lid and holder
 • VMF 10/6 pre testovanie podľa ISO 562:2010
 • VMF 10/6 paralelné otváranie
 • VMF 10/6 calibration ports to enable unsheathed thermocouple to be positioned below each crucible

Možnosti (uveďte pri objednávke)

 • Prídavné taviace kelímky a viečka sú k dispozícii
 • Nosič na 4 taviace kelímky s rukoväťou (pre VMF 10/6)
 • Nosič na 9 taviacich kelímkov s rukoväťou (pre VMF 10/6)
 • Ochrana proti prehriatiu
 • Digitálne rozhranie alebo nanodac bezpapierový rekordér zaisťujú záznam testovacieho procesu (pre VMF 10/6)
 • Optional calibrated thermocouple probe with digital indicator (for VMF 10/6)

Monžnosti regulácie

Technické zmeny a chyby sú vyhradené