MFS - Pece s minimálnym voľným priestorom

Close

Jazyk:

MFS Pec s minimálnym voľným priestorom sa používa pre vysúšanie uhlia a koksu, pre testovacie metódy BS ​​ISO 687:2010 "Pevné palivá - Koks - Stanovenie vlhkosti" a BS ISO 11722:2013 "Tuhé minerálne palivá - Čierne uhlie - Stanovenie obsahu vlhkosti ".

Pre prácu s pecou MFS je možné použiť tiež vysušovač umožňujúci udržanie vzoriek v atmosfére suchého dusíka.

Štandardná výbava

  • Pre stanovenie vlhkosti uhlia a koksu sušeného v dusíkovej atmosfére
  • Vykurovanie odporovými drôtmi, ktoré sú vložené do žiaruvzdornej keramickej dosky
  • Hliníková komora odolná voči korózii s dobrou konštantnosťou teploty
  • Bočné otváranie dvierok s plynotesným tesnením a s jednoduchým jednoručným ovládaním
  • Prietokomery pre monitorovanie prietoku plynu a integrity tesnosti komory

Možnosti (uveďte pri objednávke)

  • Zváraný oceľový exsikátor s rýchloupínacími dverami, s prívodom a vývodom plynu
  • MFS je tiež k dispozícii konfigurovaný pre ASTM 3173-03
  • K dispozícii sú tiež modely pre alternatívne zdroje elektrickej energie

Monžnosti regulácie

Technické zmeny a chyby sú vyhradené