Bottom loading furnace, graphite insulation - HTBL GR

Brožúry (1)

Technické zmeny a chyby sú vyhradené