HTR - Vysokoteplotné trubkové pece s rotačným reaktorom

Technické zmeny a chyby sú vyhradené