CR - Pece do laminárnych boxov do 250°C

Technické zmeny a chyby sú vyhradené