R38 Základný regulátor

Technické zmeny a chyby sú vyhradené