3508 Programovateľné regulátory

Close all | none3508 P1 Programmable Controller

Riadiaca technológia PID programmable controller able to store and recall 1 program
Základné funkcie Jeden program s až 20 segmentami, z ktorých každý môže byť rampa, krok alebo oneskorenie
Doplnkové funkcie Plánovanie zosilnenia (zodpovedajúce PID nastaveniu)
Ovládánie 4 ovládacie tlačítka
Alarmy Odchýlka od vysoký-nízky, prerušenie práce senzoru, porucha alebo zlyhanie elementu
Komunikačné rozhrania Voliteľné RS232 alebo RS485
Rozmery V x Š (mm) 92 x 45 (1/8 DIN)
Konfigurácia Montáž do panelu

3508 P10 Programmable Controller

Riadiaca technológia PID programmable controller able to store and recall up to 10 programs
Základné funkcie 10 programov s až 500 segmentami, z ktorých každý môže byť rampa, krok alebo oneskorenie
Doplnkové funkcie Plánovanie zosilnenia (zodpovedajúce PID nastaveniu)
Ovládánie 4 ovládacie tlačítka
Alarmy Odchýlka od vysoký-nízky, prerušenie práce senzoru, porucha alebo zlyhanie elementu
Komunikačné rozhrania Voliteľné RS232 alebo RS485
Rozmery V x Š (mm) 92 x 45 (1/8 DIN)
Konfigurácia Montáž do panelu

3508 P25 Programmable Controller

Riadiaca technológia PID programmable controller able to store and recall up to 25 programs
Základné funkcie Jeden program s až 20 segmentami, z ktorých každý môže byť rampa, krok alebo oneskorenie
Doplnkové funkcie Plánovanie zosilnenia (zodpovedajúce PID nastaveniu)
Ovládánie 4 ovládacie tlačítka
Alarmy Odchýlka od vysoký-nízky, prerušenie práce senzoru, porucha alebo zlyhanie elementu
Komunikačné rozhrania Voliteľné RS232 alebo RS485
Rozmery V x Š (mm) 92 x 45 (1/8 DIN)
Konfigurácia Montáž do panelu

Technické zmeny a chyby sú vyhradené