3216 Programovateľné regulátory

Close all | none


3216 P1 Programmable Controller

Riadiaca technológia PID
Základné funkcie Each program accepts up to 8 'paired' segments comprising 1 ramp and 1 dwell
Doplnkové funkcie Možnost uloženia jednoho programu
Ovládánie 4 ovládacie tlačítka
Alarmy Odchýlka od vysoký-nízky, prerušenie práce senzoru, porucha alebo zlyhanie elementu
Komunikačné rozhrania Optional RS233 or RS485
Rozmery V x Š (mm) 48 x 48 (1/16 DIN)
Konfigurácia Montáž do panelu

3216 P5 Programmable Controller

Riadiaca technológia PID
Základné funkcie Each program accepts up to 8 'paired' segments comprising 1 ramp and 1 dwell
Doplnkové funkcie Up to 5 programs may be stored
Ovládánie 4 ovládacie tlačítka
Alarmy Odchýlka od vysoký-nízky, prerušenie práce senzoru, porucha alebo zlyhanie elementu
Komunikačné rozhrania Optional RS233 or RS485
Rozmery V x Š (mm) 48 x 48 (1/16 DIN)
Konfigurácia Montáž do panelu

Technické zmeny a chyby sú vyhradené