3216 Programovateľné regulátory

Technické zmeny a chyby sú vyhradené