301 Štandardné regulátory

Close all | none

301 Standard Controller

Displej Zelený, numerický LED displej
Riadiaca technológia PID
Základné funkcie Jednoduchá rampa pre nastavenie bodu nábehu
Doplnkové funkcie 99 hodinový procesný časovač
Konfigurácia Panel s membránou
Rozmery V x Š (mm) Displej 20 x 50

Technické zmeny a chyby sú vyhradené