2132 Pomocný regulátor

Close all | none

2132 Controller

Riadiaca technológia Digital PID (porportional integral derivative) controller
Displej Zelený numerický LED displej
Ovládánie 4 ovládacie tlačítka
Základné funkcie Either conmfigured for over-temperature protection or as single ramp to set-point controller
Konfigurácia Montáž do panelu
Rozmery V x Š (mm) 35 x 78 (1/32 DIN)

Technické zmeny a chyby sú vyhradené