RWF - Rýchloohrievacie komorové vysokoteplotné pece

Close

Jazyk:

Rýchloohrievacie komorové vysokoteplotné pece RWF sú dodávané v troch veľkostiach komôr s maximálnou prevádzkovou teplotou 1100°C alebo 1200°C.

Voľne vyžarujúce drôtové elelmenty v kombinácii s nízkohmotnostnou tepelnou izoláciou sú navrhnuté tak, aby zabezpečili rýchlu tepelnú odozvu v komore.

Štandardná výbava

  • 1100°c or 1200°c maximum operating temperature
  • Objem komory 5, 13 alebo 23 litrov
  • Zohriatie na 1000°C za krátkych 10 minút
  • Rýchla tepelná odozva od bezradiačných vinutých drôtových elementov
  • Slabá vrstva kvalitnej tepelnej izolácie zaručuje vysokú energetickú účinnosť
  • Zdvižné posuvné dvere chránia obsluhu pred popálením
  • Carbolite Gero 301 controller, with single ramp to set-point & process timer
  • Odolná výmurovka komory pece

Možnosti (uveďte pri objednávke)

  • Ochrana proti prehriatiu (odporúčame najmä pre ochranu vzácnych materiálov a pri bezobslužnej prevádzke)
  • Dostupná je široká rada digitálnych regulátorov, multi segmentových programátorov a ústrední. Tieto pece môžu byť vybavené komunikačným rozhraním RS232, RS485 alebo Ethernetom

Monžnosti regulácie

Technické zmeny a chyby sú vyhradené