HTF - Vysokoteplotné laboratórne komorové pece

Monžnosti regulácie

Technické zmeny a chyby sú vyhradené