CWF - Laboratórne komorové pece s maximálnou prevádzkovou teplotou 1100 ° C, 1200 ° C alebo 1300 ° C" />

CWF - Laboratórne komorové pece s maximálnou prevádzkovou teplotou 1100 ° C, 1200 ° C alebo 1300 ° C

Technické zmeny a chyby sú vyhradené