BLF - Vysokoteplotné pece spodkom plnené

Technické zmeny a chyby sú vyhradené